Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827)

Rada Ministrów przyjęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827), przedłożone przez ministra finansów.


Rząd popiera poselski projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

W ocenie rządu regulacja ta zagwarantuje skuteczne i sprawne wdrożenie rozwiązań dotyczących KAS.

Rząd popiera koncepcję wcześniejszego utworzenia izb administracji skarbowej, które będą odpowiedzialne w znaczącym stopniu za wdrożenie reformy administracji skarbowej. Rząd zwraca uwagę, że należy uaktualnić termin wejścia w życie przepisów dotyczących tych izb. Analogicznie należy określić termin wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Informacji Skarbowej, pełnomocnika ds. organizacji Krajowej Informacji Skarbowej oraz pełnomocnika ds. utworzenia Krajowej Informacji Skarbowej.


Zobacz także