Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2930), przedłożone przez ministra gospodarki.


Rząd pozytywnie ocenia poselską inicjatywę dotyczącą zmian w projekcie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz innych ustawach. Zawarte propozycje uzupełniają i doprecyzowują niektóre zapisy, usuwając tym samym wątpliwości będące podstawą zarzutów Komisji Europejskiej o niewdrożeniu przez Polskę przepisów dyrektywy 2009/28/WE. 


Zobacz także