Stanowisko w sprawie rozwoju systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożone przez ministra obrony narodowej

Stanowisko w sprawie rozwoju systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożone przez ministra obrony narodowej


Rząd prowadzi działania na rzecz rozwoju systemu obrony powietrznej państwa w trzech wymiarach:
  1. narodowym – przez modernizację systemu obrony powietrznej;
  2. w ramach NATO – integrując systemy narodowe
  3. dwustronnym – we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz innymi sojusznikami i partnerami.
Przedsięwzięcia w ww. płaszczyznach są realizowane równolegle i ściśle ze sobą powiązane. Priorytetem jest zdolność do zwalczania nowoczesnych środków napadu powietrznego - rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Stąd konieczność pozyskania zestawów rakietowych obrony powietrznej.

Ministerstwo Obrony Narodowej do końca 2012 r. przedstawi szczegółowy harmonogram i szacunkowe koszty modernizacyjnych przedsięwzięć w obronie powietrznej. Modernizacja tego systemu będzie dokonywana ze znaczącym udziałem krajowego przemysłu obronnego, co będzie stanowić poważny impuls do rozwoju przemysłowego potencjału obronnego.

Pozostała część niezbędnych technologii zostanie pozyskana poprzez współpracę z wybranymi partnerami zagranicznymi. Polska uczestniczy w działaniach na rzecz zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO (NATO MD). Kluczowym wkładem do tego systemu będzie amerykańska infrastruktura obrony przeciwrakietowej, która zapewni bezpieczeństwo na dużych wysokościach przed rakietami balistycznymi. Europejscy sojusznicy rozwijają natomiast zdolności do obrony w niższej warstwie.

Rząd współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w rozwoju obrony przeciwrakietowej w Europie. W Słupsku-Redzikowie od 2018 r. zacznie działać baza amerykańskiego systemu obrony z rakietami SM-3. Baza ta będzie elementem zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO.

Zwiększenie potencjału obrony powietrznej przyniesie długofalowe korzyści dla interesów bezpieczeństwa i obronności Polski w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz we współpracy z partnerami strategicznymi Polski.

Zobacz także