Stanowisko w sprawie przyszłości członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowym Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG) i Międzynarodowym Banku Inwestycyjnym (MBI), przedłożone przez ministra finansów.

Stanowisko w sprawie przyszłości członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowym Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG) i Międzynarodowym Banku Inwestycyjnym (MBI), przedłożone przez ministra finansów.


Rada Ministrów wyraziła zgodę na rozpoczęcie prac nad przyłączeniem Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego (MBI) do Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG). Istotnym i niezbędnym warunkiem włączenia się w proces przekształcania obu instytucji jest dokładne sprecyzowanie aktualnej sytuacji finansowej obu banków, w tym skali potencjalnych strat MBI.

Ostateczna zgoda strony polskiej na połączenie obu banków zostanie podjęta po wypracowaniu modelu działania i opracowaniu struktury nowego banku. Niezbędna jest również wiedza na temat kapitału, sposobu głosowania w najważniejszych kwestiach oraz informacja o liczbie głosów przydzielonych Polsce. Zgodnie z obowiązującą procedurą umów międzynarodowych, powinny zostać również określone cele działalności banku.

Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej (MBWG) i Międzynarodowy Bank Inwestycyjny (MBI) to instytucje pozostałe po Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). Polska jest nadal członkiem MBWG, którego sytuację finansową można określić jako względnie dobrą, ponieważ bank unika nadmiernego ryzyka i uzyskuje niewielkie zyski. Gorsze jest położenie MBI, który jest obecnie zagrożony upadkiem.

 


Zobacz także