Sprawozdanie z wykonania zobowiązań offsetowych przez zagranicznych dostawców w 2010 roku, przedłożone przez ministra gospodarki.

Sprawozdanie z wykonania zobowiązań offsetowych przez zagranicznych dostawców w 2010 roku, przedłożone przez ministra gospodarki.


Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rocznych sprawozdań przedłożonych przez zagranicznych dostawców.

Według stanu na 31 grudnia 2010 r. zawarto 16 umów offsetowych pomiędzy Skarbem Państwa a dostawcami zagranicznymi. Ich wartość wyniosła ponad 8 mld dol.

Realizacja projektów offsetowych w latach 2001 – 2010 przyczyniła się m.in. do utrzymania lub zwiększenia zatrudnienia w polskich firmach, które wykonywały zlecenia, zgodnie z zawartymi umowami. Możliwość taką wykorzystały np. Mesko SA, WSK „PZL Rzeszów” SA, EADS-PZL „Warszawa-Okęcie” SA, Instytut Lotnictwa czy General Motors Europe Polska Sp. z o.o. Gliwice.

Wiele zakładów, zwłaszcza branży obronnej, poprawiło swoją kondycję ekonomiczno-finansową. Umowy offsetowe umożliwiły również transfer technologii, dzięki którym polskie podmioty gospodarcze mogły rozszerzyć swoją ofertę produktową oraz nawiązać relacje handlowe z największymi światowymi producentami uzbrojenia.

Przedsiębiorcy zyskali również nowe rynki zbytu. Przykładem może być umowa WSK “PZL-Rzeszów” SA, gdzie pojawili się nowi kontrahenci, m.in. firmy SIKORSKY i HAMILTON. Z kolei zobowiązanie realizowane w spółce General Motors Manufacturing Polska Sp. z o.o. w Gliwicach, pozwoliło eksportować produkcję na rynki Azji, gdzie dotychczas spółka nie miała dostępu.

Ważnym elementem, wynikającym z realizacji umów offsetowych przez polski przemysł, było podnoszenie kwalifikacji pracowników. Zdobyta wiedza umożliwiła pełne wykorzystanie pozyskanych technologii oraz stworzyła możliwości dalszego rozwoju firmy i jej załogi, np. Instytut Lotnictwa czy też Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (w ramach umowy z LMC) unowocześnili stanowiska badawcze, co zwiększyło wiarygodność ich ofert usług.

Podczas kontroli przeprowadzonych w 2010 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zobowiązań offsetowych.Zobacz także