Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM (lipiec – grudzień 2009 r.), przedłożone przez ministra sportu

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM (lipiec – grudzień 2009 r.), przedłożone przez ministra sportu i turystyki.


Wszystkie ważne inwestycje związane z piłkarskimi mistrzostwami Europy weszły w fazę realizacji w 2009 r., dlatego w tym roku jednym z ważniejszych zadań będzie monitorowanie prac inwestycyjnych i ocena ich przebiegu pod kątem zgodności z przyjętymi harmonogramami.
W 2009 r. dobrze układała się współpraca spółki PL.2012 z UEFA, a drugie półrocze ub.r. było niezwykle ważne ze względu na postęp prac infrastrukturalnych. Zgodnie z terminami, realizowanych było 70 proc. inwestycji infrastrukturalnych. Problemy wystąpiły z kilkoma przedsięwzięciami. Chodzi o stadion we Wrocławiu, lotnisko w Poznaniu, drogę kolejową linia E59 Wrocław–Poznań, Warszawski Węzeł Kolejowy–Linia Średnicowa, Trasę Słowackiego w Trójmieście oraz autostradę A1 Sośnica-Gorzyczki .

Największe opóźnienia dotyczyły budowy stadionu we Wrocławiu. W związku z tym pod koniec grudnia 2009 r. Wrocław rozwiązał umowę z konsorcjum odpowiedzialnym za powstanie obiektu. Nowy wykonawca musi zrealizować inwestycję najpóźniej do czerwca 2011 r. Zgodnie z harmonogramem były realizowane prace stadionowe w: Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Krakowie i Chorzowie. Spółka PL.2012 prowadzi ciągły monitoring prac przy budowie stadionów we wszystkich miastach gospodarzach oraz Chorzowie i Krakowie.

W drugim półroczu 2009 r. opracowano „Założenia strategii transportowej UEFA EURO 2012”. Postępowały prace związane z budową autostrad. Rozpoczęto działania mające na celu wdrożenie systemu Karty Euro. Z taką kartą będzie można skorzystać z transportu publicznego wybranych miastach gospodarzach i z połączeń kolejowych między nimi. Dodatkowo karta ma zawierać informacje o rezerwacji hotelu i ubezpieczeniu kibica. Kontynuowane były prace nad nowelizacją wstępnej wersji „Zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa UEFA EURO 2012TM. Opracowano koncepcję wolontariatu miejskiego. Współpraca z Ukrainą realizowana była na bieżąco poprzez spotkania, warsztaty, wizyty telekonferencje i w ramach grup roboczych. W lipcu 2009 r. w Kijowie, pod przewodnictwem premierów Polski i Ukrainy, odbyło się III posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Komitetu Organizacyjnego.

Ze sprawozdania wynika, że coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia organizacyjne. Oznacza to intensyfikację prac w tym zakresie przez najbliższe 2,5 roku. Równie istotna jest sprawa bezpieczeństwa, co jednoznacznie podkreślono w raporcie UEFA z końca 2009 r. Dlatego w tym roku przewidziano wdrożenie „Zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa UEFA EURO 2012TM.

Mając na uwadze zaplanowane w 2010 r. ukończenie budowy 2 stadionów w miastach gospodarzach Euro 2012: Gdańsku i Poznaniu, a także zakończenie przebudowy stadionu w Krakowie, niezbędne będzie wzmocnienie działań kontrolnych w stosunku do inwestycji ujętych w rządowym programie wieloletnim „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”. Tym samym działania planowane do realizacji w 2010 r. związane są w dużej części z dalszym monitoringiem przebiegu przedsięwzięć Euro 2012.

Ponadto w 2010 r. powinna  rozpocząć się promocja Polski, jako organizatora turnieju. Spółka PL. 2012 już opracowała listę działań komunikacyjno-wizerunkowych, których celem jest pokazanie możliwości i talentów organizacyjnych Polaków. Rozpocznie się też realizacja projektów organizacyjnych i społecznych, mających na celu zwiększenie społecznej świadomości z korzyści płynących dla Polski z organizacji jednej z największych imprez sportowych na świecie. Planowane jest też stworzenie planów operacyjnych, dotyczących logistyki przewozu i pobytu w naszym kraju miliona kibiców.

Konieczna będzie ściślejsza współpraca z Ukrainą, w tym uzgodnienie mapy drogowej wspólnych polsko-ukraińskich przedsięwzięć.
 


Zobacz także