Sprawozdanie z realizacji programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”, przedłożone przez ministra obrony narodowej.

Sprawozdanie z realizacji programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”, przedłożone przez ministra obrony narodowej.


Zgodnie z Programem, armia polska do końca 2008 r. miała być wyposażona w 48 nowych samolotów wielozadaniowych, zestaw logistyczny oraz lotnicze środki bojowe.

W kosztach przeznaczonych na Program uwzględnione były również koszty obejmujące m.in.: szkolenie personelu, przygotowanie infrastruktury lotniskowej i systemów ubezpieczenia lotów.

Zgodnie z Programem, do końca 2008 r. zrealizowano dostawy 48 samolotów. Przeprowadzono szkolenia personelu technicznego w USA oraz dodatkowe szkolenia uzupełniające. Wykonano również szkolenia personelu lotniczego. Przeszkolono łącznie 176 osób.

Do Programu wprowadzono szkolenia uzupełniające na samolocie przejściowym T-38C oraz zwiększono liczbę pilotów, którzy odbywali szkolenia w USA. Obecny stan przeszkolenia pilotów przekracza pierwotne założenia kontraktu. Pod koniec 2010 r. szkoleniem lotniczym zostało objętych 65 pilotów. Na samolotach F-16 w Polsce szkoliło się 51 pilotów, na samolocie T-38C w USA – 14 pilotów. Szkolenie pilotów w Polsce wspierane jest przez amerykańskich instruktorów.
Na koniec 2011 r. szkoleniem objętych będzie 74 pilotów, w tym 59 w Polsce. Ocenia się, że pod koniec 2012 r. przeszkolenie odbędzie 88 pilotów (z czego 72 w kraju).

Środki finansowe obejmujące koszty napraw zespołów samolotów wielozadaniowych wykorzystano zaledwie w 20 proc., co świadczy o jakości i sprawności dostarczanego sprzętu.

Zadania związane z przygotowaniem infrastruktury baz lotniczych mają zostać zakończone w 2012 r.

Z ogólnej kwoty kontraktu – 3.532,4 mln USD zrealizowano dostawy i usługi o wartości 3.253,4 mld USD. Do wykorzystania w ramach kontraktu pozostało ok. 279 mln USD. Na wydatki towarzyszące Programowi wydatkowano: 1.714 mln zł (podatek VAT) i 8,3 mln zł (świadczenia osobowe: stypendia przejazdy, diety).

Na inwestycje przygotowujące infrastrukturę baz F-16 wydano 1.198,9 mln zł. Ponadto do zakończenia realizacji Programu zaplanowano wydatki: 8,3 mln zł na inwestycje oraz 393,1 mln zł na inwestycje uzupełniające dla samolotów wielozadaniowych F-16.


Zobacz także