Rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.


W granice strefy zostanie włączone 90,4859 ha gruntów. Stworzy to warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których może powstać w ciągu kilku najbliższych lat (2013-2020), ponad 2 500 nowych miejsc pracy w samej strefie i ok. 500 w jej otoczeniu. Szacowane nakłady na budowę nowych zakładów to ok. 680 mln zł, co oznacza, że maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna może osiągnąć ok. 390 mln zł.

• Na włączonych do strefy gruntach prywatnych będą realizowane następujące inwestycje:

Kraków: Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o. planuje rozszerzenie działalności w zakresie projektów „Centrum Finansowego FOSC (Finance Operation Service Centers) i Procesów Biznesowych (BPO) oraz „Inżynierii Oprogramowania i IT, Rozwoju Projektów”. W wyniku tej inwestycji, o nakładach ok. 0,5 mln zł, utworzonych zostanie co najmniej 150 nowych miejsc pracy. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec grudnia 2014 r.

Gmina Zabierzów: Integer.pl SA zamierza utworzyć Centrum Badawczo-Rozwojowe, gdzie prowadzone będą badania nad rozwojem nowych technologii pocztowych, w tym paczkomatów, innowacyjnych technologii logistyki pocztowej i kurierskiej. Centrum zajmować się będzie również projektowaniem nowych automatycznych urządzeń pocztowych i systemów IT obsługujących te urządzenia. Utworzenie Centrum, w którym znajdzie zatrudnienie 10 osób, wymaga poniesienia nakładów w wysokości 23 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec grudnia 2014 r.

Tarnów: Can Pack General Line sp. z o.o., firma z branży opakowań, zamierza utworzyć nowy zakład produkcyjny, w którym zostanie wdrożony innowacyjny system formowania blachy i natrysku lakieru w produkcji wieczek metalowych łatwo otwieralnych. Inwestycja o wartości co najmniej 32,46 mln zł. powinna przyczynić się do utworzenia ok. 32 nowych miejsc pracy. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec grudnia 2013 r.

Tarnów: Can Pack Metal Clousers sp. z o.o., przedsiębiorca z branży opakowań, w ramach nowej inwestycji ma uruchomić produkcję zamknięć koronowych przy zastosowaniu nowoczesnej technologii wytwarzania z cienkiej blachy. Oczekuje się, że to przedsięwzięcie umozliwi utworzenie ok. 30 nowych miejsc pracy, a nakłady inwestycyjne osiągną co najmniej 39,91 mln zł. Przewidywany termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2013 r.

Nowy Sącz: SGL CARBON POLSKA SA zamierza uruchomić nowy zakład produkcyjny płyt systemowych z grafitu ekspandowanego, które będą wykorzystywane
w systemach klimatyzacyjnych budynków. Przy wytwarzaniu płyt zatrudnienie ma znaleźć co najmniej 70 osób, a planowane koszty to ok. 39,96 mln zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec grudnia 2016 r.

Nowy Sącz: SGL CARBON POLSKA SA, w ramach drugiego projektu, planuje budowę zakładu przetwarzającego grafit. Koszty budowy i uruchomienia zakładu wyniosą ponad 43 mln zł, a zatrudnienie w nim znajdzie co najmniej 30 osób. Zakończenie projektu zaplanowano na 31 grudnia 2017 r.

Skawina: Valeo Autosystemy sp. z o.o. planuje rozbudowę istniejącego zakładu w celu powiększenia oddziału systemu chłodzenia silnika,  oddziału systemu wycieraczek oraz działu badawczo-rozwojowego. W ramach inwestycji przewidziana jest także budowa nowych budynków produkcyjnych wraz z infrastrukturą socjalną i techniczną oraz zakup nowych maszyn i urządzeń. Projekt ma wygenerować co najmniej 433 nowe miejsca pracy, a nakłady inwestora powinny osiągnąć ok. 92,62 mln zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2014 r.

Gmina Chrzanów: Dan Cake Polonia sp. z o.o. zamierza rozbudować istniejący zakład produkcyjny gotowych wypieków. W ramach inwestycji wybudowana zostanie nowa hala, w której zainstalowana będzie innowacyjna linia technologiczna do produkcji znacząco ulepszonego chleba tostowego i bułeczek mlecznych. Koszty inwestycji wyniosą nie mniej niż 55 mln zł. a zatrudnienie w spółce zwiększy się o co najmniej 50 osób. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec grudnia 2013 r.

Gmina Chrzanów: Valeo Autosystemy sp. z o.o. zamierza rozbudować istniejący zakład w celu uruchomienia produkcji nowych lamp halogenowych. W ramach inwestycji przewidziano budowę hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w innowacyjną linię technologiczną wraz z infrastrukturą. Inwestycja, o wartości ponad 37 mln zł, utworzy co najmniej 80 nowych miejsc pracy. Przewidywany termin zakończenia projektu to koniec czerwca 2014 r.

Gmina Czorsztyn: SN Super Snow sp. z o.o., z branży maszynowej, zamierza wybudować nowy zakład wytwarzający na skalę przemysłową sztuczny śnieg. Dzięki zastosowaniu własnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych znacząco wzrośnie jakość i trwałość śniegu. W nowym zakładzie, uruchomionym kosztem ponad 20 mln zł, zatrudnienie znajdzie co najmniej 30 osób. Termin zakończenia inwestycji to koniec grudnia 2014 r.

W wyniku realizacji tych inwestycji, o łącznej wartości ponad 384 mln zł, utworzonych zostanie co najmniej 915 nowych miejsc pracy. Do strefy włączone będą także tereny, które na etapie obejmowania gruntu statusem sse nie mają konkretnego przeznaczenia. Szacuje się, że na objętych strefą działkach w Tarnowie, Nowym Sączu, Zatorze, Chrzanowie, Dąbrowie Tarnowskiej i Trzebini, w ciągu kilku najbliższych lat, powstaną nowe zakłady, w których znajdzie pracę ok. 1600 osób. Rozporządzenie wchodzi w życie 31 stycznia 2013 r.


Zobacz także