Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzyteln

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części, przedłożone przez ministra finansów.


Nowe regulacje ułatwią i usprawnią odzyskiwanie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. Umożliwią także wykreślanie nieściągalnych wierzytelności (z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji) z ewidencji należności Skarbu Państwa. Zapewnią zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami udzielania pomocy publicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także