Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.


Do obszaru  strefy wałbrzyskiej zostanie włączone 317,8579 ha, wyłączono z niej grunty o powierzchni 44,7775 ha.

Po zmianach całkowita powierzchnia wałbrzyskiej sse wyniesie 2921,6993 ha, czyli zwiększy się o 273,1060 ha.

Znowelizowane przepisy rozporządzenia umożliwią większe tempo rozwoju inwestycji, szczególnie ty o charakterze innowacyjnym, które podnoszą konkurencyjność i tworzą nowe miejsca pracy. Jedną z  takich inwestycji Bombardier Transportation Polska sp. z o.o., która należy do światowego lidera w produkcji pociągów i samolotów. W 4 zakładach zlokalizowanych we Wrocławiu, Łodzi, Katowicach i Warszawie zatrudnionych jest ok 1 000 osób. Planowana nowa inwestycja dotyczy uruchomienia produkcji nowoczesnych karoserii dla bardzo szybkich pociągów najnowszej generacji. Do produkcji karoserii zostanie zastosowana – na skalę przemysłową – technologia spawania laserowego 3D pojazdów o ponadstandardowych gabarytach. Spółka planuje utworzyć dodatkowo co najmniej 100 nowych miejsc pracy przy nakładach inwestycyjnych w wysokości 114 mln zł. Inwestycja ma być zakończona w 2017 r.

Druga inwestycja to spółka Johnson Controls Polska. W skład grupy kapitałowej wchodzi pięć spółek. Obecnie spółka Johnson Controls Polska sp. z o.o. posiada dwa zakłady produkcyjne w Świebodzinie (woj. lubuskie) i Skarbmierzu (woj. opolskie). Planuje się zwiększyć zdolności produkcyjne zakładu poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, linii technologicznych i wdrożenie nowoczesnych technologii. Zaplanowano utworzenie dodatkowych co najmniej 30 nowych miejsc pracy przy nakładach inwestycyjnych w wysokości co najmniej 45 mln zł.


Zobacz także