Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej przedłożone przez ministra gospodarki

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej przedłożone przez ministra gospodarki


Przewidziano zmiany w powierzchni tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Włączono do niej 48,8947 ha, wyłączono natomiast 4,3600 ha. W efekcie powierzchnia strefy wyniesie 1632,3147 ha i będzie większa o 44,5347 ha. Zostaną nią objęte miasta: Tarnobrzeg, Łuków i Mińsk Mazowiecki.

Na terenie podstrefy Tarnobrzeg powstanie Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny. W lutym 2012 r. podpisano umowę z firmą Polbut SA na wykonanie robót budowlano-montażowych. Inwestycja ma być zakończona w czerwcu 2013 roku. Jest współfinansowana z PO „Rozwój Polski Wschodniej”. Zakłada się, że dzięki niej utworzonych zostanie 1316 nowych miejsc pracy, a nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 281,72 mln zł.

W Łukowie, dzięki planowanej działalności inwestycyjnej, ma powstać ponad 500 miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych na poziomie ok. 124 mln zł.

W podstrefie Mińsk Mazowiecki będzie realizowana inwestycja związana z modernizacją i rozbudową firmy Harper Hygienics SA, produkującej wyroby kosmetyczno-higieniczne. Firma planuje unowocześnienie istniejących linii produkcyjnych oraz zainstalowanie nowej. Dzięki modernizacji powstanie 30 nowych miejsc pracy. Nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 41,5 mln zł. Zakończenie prac modernizacyjno-budowlanych zaplanowano na koniec czerwca 2014 r.


Na zmianach granic strefy skorzystają nie tylko firmy w niej inwestujące, ale także całe regiony, których potencjał gospodarczy znacznie wzrośnie. Przez kolejne 8 lat inwestycje realizowane w strefie powinny stworzyć ok. 1900 nowych miejsc pracy. Poza strefą powinno ich powstać 385. Szacowana pomoc publiczna wynikająca z przewidywanych kosztów inwestycji, ocenionych na ok. 450 mln zł, może osiągnąć 256 mln zł. Łączne wpływy do budżetu (państwa i samorządu) oraz NFZ mają wynieść ok. 768 mln zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 


Zobacz także