Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.


Do strefy zostanie włączonych 1,4052 ha gruntu w Duchnicach (gmina Ożarów Mazowiecki), w rezultacie jej powierzchnia wyniesie 1722,3121 ha. Umożliwi to zrealizowanie inwestycji rozpoczętej przez ZFP INWESTYCJE sp. z o.o.

Spółka ta, działająca w branży farmaceutycznej, otrzymała w 2014 r. zezwolenie na budowę nowego zakładu produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych. W związku z tą inwestycją zadeklarowała poniesienie nakładów w wysokości co najmniej 266 mln zł i utworzenie przynajmniej 35 nowych miejsc pracy. Po przygotowaniu koncepcji architektoniczno-budowlanej przedsięwzięcia okazało się, że działka nabyta od Agencji Rozwoju Przemysłu SA o powierzchni 3,8 ha jest za mała do wykonania inwestycji. Dlatego ZFP INWESTYCJE sp. z o.o. wystąpiła do ministra gospodarki o objęcie strefą przyległego terenu, którego właścicielem jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Duchnicach. Spółka zawarła ze spółdzielnią warunkową umowę sprzedaży gruntu, uzależniając jego zakup od objęcia sse.


Zobacz także