Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Rolnicy będą mogli otrzymać kredyty bankowe przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej w okresie oczekiwania na wypłatę płatności bezpośrednich.

Przedłużający się termin pełnego oddania do użytku systemu teleinformatycznego, dzięki któremu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogłaby realizować wypłaty z tytułu płatności bezpośrednich za 2015 r., spowodował dla niektórych gospodarstw trudności z utrzymaniem płynności finansowej.

W tej sytuacji utworzona zostanie nowa, nieoprocentowana dla producenta rolnego, linia kredytowa. Kredyty obrotowe, udzielane przez banki z własnych środków – na 6 miesięcy – rolnicy będą mogli wykorzystać na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej. Całość oprocentowania za kredytobiorców zapłaci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolnik pokryje jedynie koszty prowizji.

Do wniosku o udzielenie kredytu bankowego producent rolny będzie musiał dołączyć zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji. Zostanie w nim wskazana kwota, do wysokości której kredyt bankowy może zostać udzielony.

Pomoc dla rolników, na okres oczekiwania na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 r., ma charakter de minimis. Oznacza to, że wysokość dopłat do oprocentowania kredytu nie może przekroczyć wolnego limitu tej pomocy na jedno gospodarstwo rolne. Trzyletni limit na jedno gospodarstwo wynosi równowartość 15 tys. euro.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także