Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.


W zmienionym rozporządzeniu przewidziano włączenie do strefy 259,4319 ha. Po zmianach całkowita jej powierzchnia wyniesie 635,0653 ha.

Do sse zostaną włączone nowe tereny publiczne w Suwałkach, Grajewie, Białymstoku, Szczuczynie, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach, Czyżewie, Hajnówce, Narewce, Nowogrodzie i Sejnach. Do strefy włączone będą również tereny prywatne w Suwałkach, Ostrowi Mazowieckiej, Zabłudowie i Olecku. Umożliwi to realizację 4 nowych inwestycji ukierunkowanych na produkcję eksportową. Chodzi o inwestycje realizowane przez: Tanne sp. z o.o., Dystri-Forte sp. z o.o., Zakład Produkcyjno-Usługowy Prawda sp.
z o.o., i SaMASZ sp. z o.o.

Dokonane zmiany pozwolą na utworzenie 8721 nowych miejsc pracy przy nakładach wynoszących ponad 2 792,5 mln zł.


Zobacz także