Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, przedłożone przez ministra infrastruktury.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, przedłożone przez ministra infrastruktury.


Nowe przepisy dotyczą określenia docelowej sieci dróg szybkiego ruchu w północno-wschodniej Polsce. Zmienią się przebiegi dwóch dróg ekspresowych S8 i S19 oraz powstanie nowa droga S61 (tzw. Via Baltica).

Droga ekspresowa S8 pokrywa się z I Paneuropejskim Korytarzem Transportowym, tzw. Via Baltica, ustanowionym w 1994 r. i zapisanym w Traktacie Akcesyjnym. Strona polska została zobowiązana do opracowania schematu tego korytarza, w tym również do przygotowania innych wariantów jego przebiegu. W przygotowanym raporcie uwzględniono kilka wariantów trasy Via Baltica wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Najkorzystniejszy okazał się wariant 42, z następującą trasą: Budzisko – Suwałki – Raczki – Ełk – Szczuczyn – Stawiski - Łomża – Ostrów Mazowiecka – Wyszków – Radzymin – Warszawa. Będzie to droga szybkiego ruchu S61.

W nowelizacji rozporządzenia zmieniono również przepisy dotyczące przebiegu drogi ekspresowej S8 i S19.

Droga S8 będzie łączyła miejscowości: Wrocław (Psie Pole) – Kępno – Sieradz –A1 (Łódź) – A1 (Piotrków Trybunalski) – Rawa Mazowiecka – Warszawa – Ostrów Mazowiecka – Zambrów – Choroszcz (S19).

Droga S19 będzie przebiegać przez inne tereny województwa podlaskiego, co pozwoli ominąć przyrodniczo cenne obszary. Trasa przebiegu: Grodno (granica państwa) – Kuźnica – Sokółka – Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz – Siemiatycze – Lublin – Nisko – Rzeszów – Barwinek – Preszow (granica państwa).

Zmiany w układzie dróg ekspresowych w województwie podlaskim pozwolą zachować ruch regionalny i lokalny oraz ominąć Puszczę Knyszyńską od strony zachodniej. Po wybudowaniu docelowego układu, drogi S8 i S19 będą przeznaczone dla ruchu lokalnego. Ruch tranzytowy będzie realizowany na trasie nowego przebiegu drogi S19 oraz na nowej drodze ekspresowej Via Baltica.


Zobacz także