Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, przedłożone przez ministra infrastruktury i rozwoju.


Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania istniejącego układu drogowego do potrzeb, strategicznych dla gospodarki, zakładów azotowych w Policach - droga S6i w Płocku - droga S10. Drugi powód to dopasowanie układu autostrad i dróg ekspresowych do sieci i wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) 1315/2013. Chodzi o zmiany przebiegu dróg ekspresowych w rejonie Trójmiasta, ułatwiające dojazd do portu morskiego w Gdyni, przedłużenie trasy drogi klasy S do Ostródy (S5), a także wpisanie drogi ekspresowej Olsztyn-Ełk (S16).

W znowelizowanym rozporządzeniu usankcjonowano również stan faktyczny, uwzględniono w nim drogi krajowe funkcjonujące w sieci jako drogi o parametrach dróg ekspresowych – S86 i S8.

W konsekwencji wprowadzonych zmian, docelowa długość sieci autostrad i dróg ekspresowych wynosi:

  • autostrady – ok. 2000 km,
  • drogi ekspresowe – ok. 5500 km.

Zmiany przyczynią się w znacznym stopniu do zminimalizowania zagrożeń w ruchu drogowym - szczególnie dotyczy to coraz większego natężenia ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych, a zwłaszcza samochodów przewożących niebezpieczne ładunki.


Zobacz także