Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej przedłożone przez ministra gospodarki

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej przedłożone przez ministra gospodarki.


W granice strefy zostanie włączone 8,6030 ha gruntów prywatnych w Gdyni. W ten sposób zostaną stworzone warunki do realizacji przez Vistal Olvit sp. z o.o. innowacyjnej inwestycji wprowadzającej nowoczesne rozwiązania technologiczne, które istotnie podniosą konkurencyjność polskiej gospodarki. W zakładzie produkowane będą m.in. różnego typu konstrucje offshore - wieże fundamentowe siłowni wiatrowych, konstrukcje rurowe platform wiertniczych, pływające dok-wieże. Ta inwestycja powinna dać zatrudnienie ok. 50 osobom, przy nakładach inwestycyjnych na poziomie ok. 90 mln zł. Przewidywany termin jej zakończenia to koniec 2014 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także