Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.


W znowelizowanym rozporządzeniu, dotyczącym zmiany granic mieleckiej strefy ekonomicznej, przewidziano włączenie do obszaru strefy gruntów o powierzchni 110,0546 ha i wyłączenie z niej terenu o powierzchni 12,1917 ha. Po zmianach powierzchnia mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej wyniesie 1460,8493 ha. Grunty, o które zwiększana jest powierzchnia strefy, nie znajdują się w obszarze Natura 2000.

Zgodę na włączenie nowych terenów do mieleckiej sse wyraziły właściwe terytorialnie rady miast i gmin. Zmiana granic uzyskała pozytywną opinię zarządów województw: podkarpackiego i lubelskiego.

Objęcie specjalną strefą ekonomiczną gruntów położonych w Głogowie Małopolskim, Rzeszowie i Rejowcu Fabrycznym umożliwi powstanie nowych inwestycji. Chodzi o przygotowanie infrastruktury pod budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko. Inwestycja będzie realizowana w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. Ocenia się, że utworzone będą 5722 nowe, trwałe miejsca pracy, przy nakładach ok. 1,5 mld zł, co wpłynie korzystnie na gospodarczy rozwój tych regionów.


Zobacz także