Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.


Do strefy zostanie włączone 551,3557 ha, w tym 546,0557 ha terenów publicznych i 5,3000 ha terenów prywatnych. W wyniku tych zmian powierzchnia strefy wyniesie 1763,7713 ha.

Przewidziano włączenie do strefy gruntów publicznych położonych w gminie Iłowa, Zgorzelcu, Jaworze i Męcince oraz prywatnych w Miękini. W ten sposób zostaną stworzone warunki do realizacji inwestycji innowacyjnych i tworzących nowe miejsca pracy w województwach: dolnośląskim i lubuskim. Objęcie tych terenów strefą w perspektywie kilku lat przyczyni się do powstania ok. 24 778 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 15,10 mld zł. Dodatkowo, poza strefą, ma powstać ok.
6 195 nowych miejsc pracy.

Firma Wago-Elwag sp. z o.o. z Wrocławia, należąca do Grupy WAGO, planuje realizację na gruncie prywatnym nowej inwestycji w miejscowości Wróblewo w gminie Miękinia (zwiększenie zdolności produkcyjnych spółki działającej w branży elektronicznej). W ramach projektu firma zamierza wybudować i wyposażyć w nowoczesne urządzenia i maszyny do produkcji komponentów oraz systemów złączek trzy hale produkcyjno-magazynowe. Firma deklaruje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 40 mln zł i utworzenie co najmniej 205 nowych miejsc pracy do końca września 2023 r. (muszą zostać utrzymane przez 3 lata, tj. do 30 września 2026 r.). Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2020 r.


Zobacz także