Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacj


Zmiany wprowadzone do rozporządzenia:

• umożliwiają wykorzystanie (od początku 2013 r.) całego zakresu 790-860 MHz oraz 1800 MHz (po pełnym zwolnieniu tych zakresów przez siły zbrojne) dla potrzeb sieci komórkowych w służbie ruchomej, co z kolei istotnie wpłynie na rozwój bezprzewodowego szerokopasmowego internetu na terytorium Polski (oznacza  to wymierne korzyści dla użytkowników przez likwidację tzw. „białych plam”, czyli miejsc pozbawionych dostępu do internetu, a tym samym zwiększenie dostępności szerokopasmowego internetu na terenie kraju);
• zapewniają udostępnienie nowego zakresu częstotliwości - 2.400-2.450 MHz - amatorskiej służbie satelitarnej, jako służbie drugiej ważności (częstotliwości z tego zakresu będzie można wykorzystać na potrzeby pierwszego polskiego satelity naukowego BRITE, który jest budowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN i Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN we współpracy z politechniką w Grazu oraz uniwersytetami w: Toronto, Montrealu i Wiedniu);
• uwzględniają postulaty krótkofalowców dotyczące używania radiostacji amatorskich w zakresach częstotliwości: 70,1-70,3 MHz oraz 3.400-3.410 MHz (wiele państw europejskich, np. Holandia, Niemcy Norwegia udostępniło radioamatorom takie zakresy częstotliwości).

Nowe regulacje wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także