Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.


Zmiany obejmują włączenie do strefy ponad 100 ha gruntów, w tym 24,5172 ha pod inwestycje: Metsa Tissue Krapkowice sp. z o.o., Schattdecor sp. z o.o. i 3 SERVICES FACTORY SA.

Metsa Tissue zamierza wybudować w Krapkowicach nowoczesny zakład produkcji artykułów papierniczych z zastosowaniem innowacyjnej i przyjaznej środowisku technologii, ograniczającej emisję dwutlenku węgla. W nowym zakładzie, utworzonym kosztem 170 mln zł, powstanie co najmniej 30 nowych miejsc pracy. Spółka planuje zakończyć inwestycję w grudniu 2013 r. Z kolei Schattdecor sp. z o.o., firma także z branży papierniczej, planuje rozbudowę i modernizację istniejącego zakładu produkcyjnego w Głuchołazach. Ma to zapewnić ok. 30 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych w wysokości ponad 44 mln zł. Inwestycja powinna być gotowa do końca 2013 r. Firma 3 SERVICES FACTORY SA zamierza utworzyć w Bytomiu energooszczędne Centrum Przetwarzania Danych. Będzie ono świadczyć usługi informatyczne także na rzecz inwestorów strefowych, którzy będą mogli lokować tam swoją infrastrukturę informatyczną.

Ocenia się, że objęcie strefą nowych obszarów pozwoli utworzyć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,7 tys. nowych miejsc pracy i zasilić budżet państwa (i budżety samorządowe) w ciągu 8 lat funkcjonowania strefy kwotą ok. 2,4 mld zł. Szacowana pomoc publiczna, wynikająca z przewidywanych kosztów inwestycji ocenionych na ok. 1,8 mld zł, może osiągnąć maksimum 0,9 mld zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie 15 czerwca 2012 r.

 


Zobacz także