Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.


Znowelizowane przepisy rozporządzenia przewidują zmianę granic strefy. Do obszaru kamiennogórskiej sse zostaną włączone grunty o powierzchni 19,7823 ha. Jednocześnie strefa zostanie pomniejszona o 59,4730 ha. Dokonano także korekty obszaru strefy o 0,1291 ha, która obejmie podstrefy Kamienna Góra (kompleks 2), Ostrów Wielkopolski (kompleks 4) i Bolków (kompleks 1).

Po zmianach obszar kamiennogórskiej sse wyniesie 373,8344 ha.

Włączenie do strefy nowych terenów w Jeleniej Górze i Kamiennej Górze umożliwi realizację nowych inwestycji o innowacyjnym charakterze, ukierunkowanych na produkcję eksportową. Powstaną nowe miejsca pracy – w perspektywie kilku lat oczekuje się, że będzie ich ok. 750, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 245 mln zł.


Zobacz także