Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, przedłożone przez ministra infrastruktury i rozwoju.


W rozporządzeniu przewidziano zmianę nazwy węzła „Czerniewice”, który służy do wyznaczania punktu rozpoczęcia/zakończenia poboru opłaty elektronicznej na odcinkach autostrady A1 i drogi ekspresowej S10 – na nazwę węzeł „Toruń Południe”. Wprowadzone do rozporządzenia zmiany mają charakter jedynie techniczny. Zmiany oznakowania węzła dokona Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 23 października 2015 r.


Zobacz także