Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych przedłożone przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych przedłożone przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.


Od 1 czerwca br. za przejazd odcinkiem autostrady A-4 między węzłami Kleszczów - Sośnica (autostradowa obwodnica Gliwic licząca ok. 20 km) nie będą pobierane opłaty od kierowców motocykli oraz pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, poruszających się lokalnie. Szacuje się, że kierowcy zaoszczędzą dzięki temu od 10 do 16 mln zł rocznie (pieniądze te nie zasilą Krajowego Funduszu Drogowego).

Od 1 czerwca br., opłaty za przejazd między węzłami Kleszczów i Sośnica, będą natomiast ponosić kierowcy motocykli i pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony - poruszający się w ruchu tranzytowym oraz  rozpoczynający lub kończący podróż na tym odcinku. Opłata nadal będzie dotyczyć wszystkich pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów, bez względu na to czy będą poruszać się lokalnie po wskazanym odcinku autostrady, czy nie.

W praktyce oznacza to, że kierowca poruszający się w ruchu lokalnym, po autostradowej obwodnicy Gliwic, będzie musiał pobrać bilet poświadczający wjazd w określonym miejscu. Otrzyma go na tzw. stacjach poboru opłat, np. przy węźle Kleszczów, Ostropa, Bojków. Następnie odda go inkasentowi, który nie naliczy opłaty za przejazd przy zjeździe z autostrady w jednym z tych miejsc. Jednocześnie taki bilet umożliwi prawidłowe naliczenie opłaty za przejazd, gdy użytkownik skorzysta w całości z odcinka płatnego na zachód od węzeł Kleszczów.

System, który opiera się na pobraniu biletu przy wjeździe na autostradę jest z powodzeniem stosowany na dwóch innych autostradach płatnych: A1 Gdańsk-Toruń i A2 Konin-Stryków.

Autostrada A-4 jest jedną z najważniejszych dróg w Polsce. Wchodzi w skład europejskiego korytarza biegnącego od Drezna - przez Wrocław, Katowice, Lwów - do Kijowa.


Zobacz także