Rozporządzenie w sprawie zniesienia pełnomocnika rządu do spraw Programu dla Odry – 2006

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zniesienia pełnomocnika rządu do spraw Programu dla Odry – 2006, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji.


Od 1 stycznia 2015 r. nie będzie pełniona funkcja pełnomocnika rządu ds. Programu dla Odry – 2006 (jest nim wojewoda dolnośląski). Jego zadania, wszczęte i niezakończone, będą koordynowane przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), nie dłużej jednak niż do końca 2015 r.

Prezes KZGW (po uzgodnieniu z wojewodą dolnośląskim) przedstawi rządowi – do końca pierwszego kwartału 2015 r. – sprawozdanie z działalności pełnomocnika i realizacji zadań za 2014 r.      

W 2015 r. zadania wynikające z uchylonego programu będą koordynowane przez prezesa KZGW, zgodnie z tzw. Masterplanem – przejściowym planem gospodarowania wodami w dorzeczu Odry, o którym mowa w „Planie działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej”.

Jednocześnie do końca 2015 r. powinny być opracowane zaktualizowane plany gospodarowania wodami, które pozwolą na realizację zadań programu niezakończonych do końca 2015 r.

Termin obowiązywania rozporządzenia jest powiązany z wejściem w życie ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”. 


Zobacz także