Rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


W rozporządzeniu zawarto przepisy zakazujące stosowania materiału siewnego genetycznie zmodyfikowanej odmiany ziemniaka Amflora.

Do tej pory uprawa i przetwórstwo tej odmiany ziemniaka podlegało specjalnym wymogom i nadzorowi (Identity Preservation – IP). Komercyjna uprawa tej odmiany była prowadzona w niektórych państwach UE (w 26 lokalizacjach obejmujących 235 ha). Pomimo szczególnych środków bezpieczeństwa stosowanych do upraw komercyjnych skrobiowej odmiany ziemniaka Amflora w 2010 r. nie udało się zachować pełnej czystości uprawy i doszło do zanieczyszczenia tej odmiany inną, testowaną i niedopuszczoną do uprawy odmianą Amadea. Genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka Amadeo, nieautoryzowanego
w Unii, znaleziono na polach w północnej Szwecji w uprawie ziemniaka odmiany Amflora.

Wydanie zakazu uprawy ziemniaka Amflora ma istotne znaczenie, Polska należy bowiem do czołowych producentów ziemniaka w Europie. Eliminacja z uprawy odmian genetycznie zmodyfikowanych może uchronić producentów zajmujących się uprawą ziemniaka i skrobi ziemniaczanej przed dużymi stratami finansowymi. Ponadto wyeliminowane zostanie ryzyko przypadkowego przedostania się odmian genetycznie zmodyfikowanych do produkcji konwencjonalnej.

Zakaz upraw tej odmiany ziemniaka wprowadziły Węgry i Austria. Rozporządzenie wejdzie w życie 28 stycznia 2013 r.


Zobacz także