Rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Główną przesłanką wprowadzenia zakazu stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 jest zagrożenie zanieczyszczeniem zmodyfikowanym pyłkiem miodów produkowanych w Polsce, co może spowodować poważne trudności dla hodowców pszczół i ograniczyć spożycie miodu. Należy podkreślić, że miody polskie są cenione na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,
a miody produkowane w niektórych regionach Polski zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych.

Zdaniem rządu żadne, nawet najbardziej restrykcyjne zakazy, nie dają gwarancji, że pyłki roślin zmodyfikowanych nie przedostaną się do naturalnego cyklu powstawania miodu. Kolejnym istotnym argumentem za wprowadzeniem zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 jest brak autoryzacji pyłku tej kukurydzy zgodnie z przepisami unijnymi.

Podobne zakazy wprowadziły Francja, Austria i Węgry.

W załączniku do rozporządzenia znajduje się wykaz 235 odmian kukurydzy MON 810, których materiał siewny nie może być stosowany w uprawach. Przepisy rozporządzenia będą obowiązywać od 28 stycznia 2013 r.


Zobacz także