Rozporządzenie w sprawie wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rozporządzenie w sprawie wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.


Rząd przyjął rozporządzenie wykonawcze do ustawy budżetowej na 2011 rok o przesunięciu 4 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Decyzja ta wynika z konieczności uzupełnienia dotacji do FUS środkami zgromadzonymi w FRD w celu zapewnienia wypłaty emerytur. Aby proces ten przebiegał zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową, środki powinny trafić do FUS we wrześniu br. To rozwiązanie obniży dług Skarbu Państwa i dług FUS oraz zmniejszy potrzeby pożyczkowe budżetu państwa.

Fundusz Rezerwy Demograficznej został utworzony w 2002 r. Ze środków w nim zgromadzonych mają być finansowane niedobory środków w FUS.

Na koniec 2010 r. FRD dysponował środkami w wysokości 10,2 mld zł. Pod koniec 2011 r. na jego koncie powinno być 14,25 mld zł.


Zobacz także