Rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Rozporządzenie wiąże się z wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

  • Ustawa ta uzupełniła dotychczasowe uprawnienia Straży Granicznej o możliwość pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków oraz utrwalania wizerunku osób w celu weryfikacji ich tożsamości, identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość.
  • Rozporządzenie uwzględnia także zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o Policji dotyczące przeprowadzania kontroli osobistej oraz dokonywania sprawdzenia prewencyjnego osób doprowadzanych.
  • Nowe przepisy wejdą w życie z  7 lutego 2020 r.

Zobacz także