Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych

Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych


Zgodnie z rozporządzeniem, podwyższona zostanie wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie dla policjantów. Wzrośnie ona z obecnych 2,65 do 2,87. W efekcie od 1 lipca 2012 r. przeciętne uposażenia policjantów zwiększą się o ok. 300 zł miesięcznie - do poziomu 4.372 zł.

Jest to wykonanie postulatu zawartego w exposé premiera Donalda Tuska.

Zwiększony wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej spowoduje także wzrost - od 
1 stycznia 2013 r. - nagrody rocznej wypłacanej funkcjonariuszom Policji za rok 2012.


Zobacz także