Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. 


  • Wielokrotność kwoty bazowej – stanowiąca przeciętne wynagrodzenie policjantów – wzrośnie z 3,71 do 3,81.
  • Łączy się to z podwyżką przyznaną policjantom od 1 stycznia 2020 r. w wysokości 500 zł brutto miesięcznie (wraz z nagrodą roczną). Podwyżka taka wymaga podniesienia wielokrotności kwoty bazowej.
  • Podwyżki będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. 
  • Wyższe wynagrodzenie otrzymają wszyscy policjanci.
  • Podwyżka wynika z porozumienia zawartego w listopadzie 2018 r. między ministrem spraw wewnętrznych i administracji a przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb MSWiA.
  • Podwyżka ma motywować do podejmowania służby w Policji i zachęcić funkcjonariuszy do większego zaangażowania i skuteczniejszego działania. Poprawi też sytuację materialną rodzin funkcjonariuszy Policji.
  • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zobacz także