Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, przedłożone przez ministra obrony narodowej.

Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, przedłożone przez ministra obrony narodowej.
 


Dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej ich przeciętne uposażenie, wyniesie 3,34. Będzie on stosowany do uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2008 r. Zagwarantowano na to środki w tegorocznej ustawie budżetowej. Funkcjonariusze SKW, zwłaszcza ci, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo naszych kontyngentów wojskowych w misjach zagranicznych, wykonują swoje zadania w trudnych warunkach, często z narażeniem zdrowia i życia.


Zobacz także