Rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji.


Rząd zdecydował, że w województwie  małopolskim, w powiecie limanowskim zostanie utworzona gmina Szczawa. Gmina ta zostanie utworzona poprzez wyłączenie z dotychczasowego obszaru gminy Kamienica. Siedzibą władz gminy będzie miejscowość Szczawa.

Druga decyzja dotyczy utworzenia gminy Grabówka (województwo podlaskie, powiat białostocki) , która powstanie poprzez wyłączenie z gminy Supraśl. Siedzibą władz gminy Grabówka będzie miejscowość Sobolewo.

Zmiany te będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.


Zobacz także