Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.


W rozporządzeniu określono szczegółowe warunki udzielania pomocy społecznej, rodzinom rolniczym, w formie jednorazowych zasiłków celowych w wysokości 5 tys. zł, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez tegoroczny huragan, deszcz nawalny lub przymrozki wiosenne.

Wnioski o zasiłek trzeba będzie składać do ośrodka pomocy społecznej – do końca września 2011 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zobacz także