Rozporządzenie w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych
i administracji.


Rozporządzenie określa sposób postępowania policjantów przy wykonywaniu uprawnień wynikających z nowelizacji ustawy o Policji związanych m.in. z:

  • pobieraniem odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków – w  celu identyfikacji lub wykrywania sprawców przestępstw;
  • obserwowaniem i rejestrowaniem (przy użyciu środków technicznych) obrazu lub dźwięku, w trakcie interwencji w miejscach innych niż publiczne, podczas prowadzenia działań kontrterrorystycznych, a także w policyjnych środkach transportu;
  • dokonywaniem sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie, zdrowie osób lub mienie, a także przed nieuprawnionymi działaniami związanymi z zagrożeniem życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego lub:

- zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym w związku z dostępem osób na teren obiektów lub obszarów ochranianych przez Policję lub w związku z zabezpieczeniem przez Policję imprez masowych lub zgromadzeń;

- znalezieniem i odebraniem przedmiotów, których użycie ze względu na ich właściwości może spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa czynności przeprowadzonych np. wobec osób pozbawionych wolności;

  • wydawaniem osobom poleceń określonego zachowania się (w granicach niezbędnych do wykonania czynności ustawowych).
  • Rozporządzenie określa również sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów obrazu i dźwięku mając na względzie zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez Policję, konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu i dźwięku przed utratą czy zniekształceniem, jak również poszanowanie praw osób, których wizerunek został utrwalony.
  • Nowe przepisy wejdą w życie z  7 lutego 2020 r.

Zobacz także