Rozporządzenie w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji.


Od 1 stycznia 2015 r. przewidziano:

 • połączenie miasta (na prawach powiatu) Zielona Góra z gminą Zielona Góra (powiat zielonogórski);
 • zmianę granic miasta (na prawach powiatu) Skierniewice i gminy Skierniewice polegającą na włączeniu do miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Miedniewice o powierzchni 19,43 ha z gminy Skierniewice;
 • zmianę granic gminy Krzykosy i gminy Środa Wielkopolska polegającą na włączeniu do gminy Krzykosy części obszaru obrębu ewidencyjnego Nietrzanowo o powierzchni 24,61 ha z gminy Środa Wielkopolska;
 • odebranie statusu miasta gminie Władysławowo;
 • nadanie statusu miasta miejscowościom: Władysławowo (woj. pomorskie), Stopnica (woj. świętokrzyskie), Chocz (woj. wielkopolskie);
 • ustalenie granic miasta Zbąszynek (woj. lubuskie) przez włączenie do niego części obszarów obrębów ewidencyjnych Dąbrówka Wielkopolska i Kosieczyn o łącznej powierzchni 67,83 ha;
 • ustalenie granic miast: Władysławowo i Stopnica;
 • ustalenie granic miasta Jarocin przez włączenie do niego części obszaru obrębu ewidencyjnego Cielcza o łącznej powierzchni 49,37 ha;
 • ustalenie granic miasta Chocz;
 • ustalenie granic miasta Murowana Goślina (woj. wielkopolskie) przez włączenie do niego części obszarów obrębów ewidencyjnych Mściszewo i Trojanowo o łącznej powierzchni 147,90 ha oraz wyłączenie z niego części obszaru obrębu ewidencyjnego Murowana Goślina o łącznej powierzchni 1,14 ha;
 • zmianę siedziby władz gminy Głusk z Lublina na Dominów.

Wszystkie zmiany zawarte w rozporządzeniu zostały skonsultowane z mieszkańcami, zgodnie z wymaganymi procedurami. Większość mieszkańców biorących udział w tych konsultacjach poparła przewidywane zmiany granic gmin, miast, nadania miejscowościom statusu miasta oraz zmianę siedziby władz gminy.


Zobacz także