Rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy: Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji

Rada Ministrów wydała rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy: Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Rząd zdecydował, że od 1 stycznia 2016 r. wzrosną o 5 proc. w stosunku do 2015 r. uposażenia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji.

W 2016 r. przeciętna miesięczna podwyżka wyniesie: 202 zł dla policjantów, 203 zł dla strażników granicznych, 198 zł dla strażaków i 210 zł dla funkcjonariuszy BOR. Zmiana ta wymaga podwyższenia wysokości wskaźników wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy.

Pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od początku roku. Środki na podwyżki zagwarantowano w ustawie budżetowej na 2016 r.

Regulacje te powinny przyczynić się do podniesienia satysfakcji z pełnionej służby przez ww. funkcjonariuszy i mają stanowić dodatkowy czynnik motywacyjny do jej podejmowania.


Zobacz także