Reasumpcja decyzji z 18 czerwca br. dotyczącej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Rada Ministrów, na wniosek ministra sprawiedliwości, dokonała reasumpcji decyzji z 18 czerwca br. dotyczącej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.


W ramach ustawy tzw. antylichwiarskiej, przejętej przez rząd 18 czerwca br., wprowadzono zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim w celu dalszego ograniczenia działań lichwiarskich instytucji pożyczkowych.

W tym zakresie przewidziano przede wszystkim obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzenie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi. W reasumpcji założono zmianę maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego wyliczanych według wzoru wskazanego  w ustawie o kredycie konsumenckim.

Wartości odpowiednio: 25 proc. (koszty niezależne od okresu kredytowania) i 30 proc. (koszty uzależnione od okresu kredytowania) zastąpiono w pierwotnej wersji projektu (przyjętej przez rząd 18 czerwca 2019 r.) wartościami: 20 proc. i 25 proc. Natomiast w związku z przyjęciem przez rząd reasumpcji – wysokość kosztów pozaodsetkowych obniżono do 10 proc. (z 20 proc.; koszty niezależne od okresu kredytowania) i 10 proc. (z 25 proc.; koszty uzależnione od okresu kredytowania).

Celem przyjętej przez rząd reasumpcji jest zwiększenie ochrony konsumentów przed nakładaniem na nich przez instytucje udzielające kredytów i pożyczek nieuzasadnionych kosztów.

Proponowane rozwiązania nie powinny budzić sprzeciwu podmiotów udzielających kredytów i pożyczek (w trybie ustawy o kredycie konsumenckim), ponieważ podmiot udzielający pożyczki lub kredytu konsumentowi, powinien uzyskiwać wynagrodzenie z jej oprocentowania, nie zaś z dodatkowych opłat, marż czy prowizji, które nie powinny przewyższać rzeczywistych kosztów ponoszonych przez udzielającego pożyczki lub kredytu.

 

 


Zobacz także