Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

Rada Ministrów skierowała wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej, przedłożony przez ministra obrony narodowej.


Rząd wnioskuje o przedłużenie pobytu żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej od 1 stycznia do 17 lipca 2016 r.

Polski Kontyngent Wojskowy ma liczyć – jak dotąd – do 2 żołnierzy. Będzie operacyjnie podporządkowany dowódcy wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej EUMAM RCA. Polacy będą brali udział w działaniach doradztwa wojskowego na rzecz środkowoafrykańskich sił zbrojnych.

Wojskowa misja doradcza Unii Europejskiej – EUMAM RCA – jest elementem szerszego zaangażowania Unii Europejskiej w rozwiązywanie kryzysu w Republice Środkowoafrykańskiej na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej, pomocy rozwojowej oraz bezpieczeństwa. Unia Europejska współdziała z władzami Republiki, Organizacją Narodów Zjednoczonych, Unią Afrykańską i Republiką Francuską. Siły tego ostatniego państwa prowadzą w Republice Środkowoafrykańskiej z mandatu ONZ operację SANGARIS. Główne działanie to pomoc władzom Republiki w przygotowywaniu reformy sektora bezpieczeństwa, który stanowi warunek niezbędny trwałej stabilizacji w tym państwie.

Użycie kontyngentu zostanie sfinansowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości ok. 472 tys. zł.


Zobacz także