Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.


Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosiło  2000 zł brutto. Oznacza to wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja minimalna to 1 850 zł brutto). Kwota ta stanowiłaby 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.

Taką propozycję rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca br. 


Zobacz także