Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.


Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. wynosiło 1 850 zł. Oznacza to wzrost o 5,7% w stosunku do 2015 r. (obecnie pensja minimalna to 1 750 zł). Kwota ta stanowiłaby 45,6%. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2016 r.

Taką propozycję rząd przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca br.


Zobacz także