Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej.


Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. wynosiło 1600 zł (wzrost o 6,7 proc.). Taką propozycję przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca br. Ta kwota stanowiłaby 42,5 proc. prognozowanego przez Ministerstwo Finansów przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na ten rok (3 765 zł.). Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 1500 zł.


Zobacz także