Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, przedłożony przez ministra infrastruktury.


Rada Ministrów w grudniu 2007 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo Lotnicze, przekazany do Sejmu w sierpniu 2008 r. (druk nr 1403). Rząd przygotował do tego projektu projekt autopoprawki. Jednak ze względu na zmianę przepisów (autopoprawka może być wniesiona do rozpoczęcia pierwszego czytania) nie udało się jej wnieść, bo projekt prawa lotniczego był już po pierwszym czytaniu. Dlatego rząd zdecydował o wycofaniu z Sejmu projektu nowelizacji Prawo lotnicze i uzupełnieniu go przepisy autopoprawki.

Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, który stanowi połączenie wycofanej nowelizacji ustawy i autopoprawki. Obejmuje on propozycje nowych rozwiązań, które będą służyć skutecznej realizacji polityki lotniczej oraz przepisy umożliwiające realizację rozporządzeń wspólnotowych wydanych m.in. w latach 2007 i 2008.

Proponowane regulacje przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa lotniczego i ochrony lotnictwa cywilnego oraz nadzoru lotniczego. Umożliwią również modernizację i rozbudowę infrastruktury lotniskowej oraz nawigacyjnej, a także usprawnią proces zarządzania lotniskami, co wpłynie na rozwój rynku lotniczego i prowadzenie innej działalności lotniczej oraz wzrost konkurencji.

Nowelizacja ustawy odnosi się także do zagadnień dotyczących praw pasażerów, w tym niepełnosprawnych i personelu lotniczego, a także czasu pracy w lotnictwie cywilnym. Zawiera również przepisy dotyczące badania wypadków i incydentów lotniczych oraz służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego, przewozów lotniczych, koordynacji i organizacji rozkładów lotów, sprzedaży dokumentów przewozowych, zezwoleń, obsługi naziemnej i taryf oraz statków powietrznych.

Projekt określa też kompetencje prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przedstawia regulacje dotyczące lotnisk, lądowisk i nieruchomości, wykonywania zadań przez służby państwowe na lotniskach, opłat lotniskowych, certyfikacji oraz lotniczej działalności gospodarczej. Wprowadza także regulację dotyczącą ograniczenia wpływu emisji laserów na ruch statków powietrznych.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in. zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej, wydatków Urzędu Lotnictwa Cywilnego, opłaty lotniczej oraz kar administracyjnych.


Zobacz także