Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.


Nowelizacja ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli ma zapewnić realizację w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

Chodzi o europejską inicjatywę obywatelską, dzięki której milion obywateli Unii Europejskiej może zgłosić do Komisji Europejskiej wniosek legislacyjny i w ten sposób bezpośrednio uczestniczyć w kształtowaniu polityki unijnej.

Założono, że minister spraw wewnętrznych będzie odpowiedzialny za wydawanie certyfikatu potwierdzającego posiadanie przez system zbierania deklaracji on-line odpowiednich zabezpieczeń oraz elementów technicznych w celu ich zapewnienia (chodzi o deklaracje poparcia dla europejskiej inicjatywy legislacyjnej z danego państwa członkowskiego). Minister ma być także odpowiedzialny za koordynowanie procesu weryfikacji takich deklaracji oraz dostarczanie certyfikatów dotyczących poświadczenia liczby ważnych deklaracji.

W projekcie nowelizacji ustawy zawarto również przepis karny ujednolicający ochronę wykonywania europejskiej inicjatywy obywatelskiej, analogicznie do wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli w Polsce. Do projektu włączono też przepis określający sankcje za naruszenie wymogów ww. rozporządzenia. Chodzi o kary za składanie nieprawdziwych oświadczeń przez organizatorów, bezprawne wykorzystywanie danych obywateli UE i niszczenie deklaracji.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także