Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Zmieni się struktura organizacyjna centrów powiadamiania ratunkowego (CPR). Centra obsługują całodobowo zgłoszenia kierowane pod numer alarmowy 112 i 997.

 • Aby zatrzymać najlepszych pracowników CPR, umożliwiony zostanie im rozwój zawodowy i awans.
  Wprowadzona zostanie gradacja stanowisk. Będą to stanowiska:

- operatora numerów alarmowych,
- starszego operatora numerów alarmowych,
- koordynatora,
- koordynatora – trenera.

 • Gradacja stanowisk planowana jest na ostatni kwartał 2020 r.

Operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym.

Chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych.

 • Powstanie Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Jego głównym zadaniem będzie:

- utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR,
- nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych,
- opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników,
- przygotowywanie i prowadzenie szkoleń,
- upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR.

 • Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego zacznie funkcjonować po 6 miesiącach od wejścia w życie ustawy.
 • W Polsce w 17 CPR pracuje ok. 1,2 tys. operatorów numerów alarmowych.
 • W 2019 r. w centrach zarejestrowano ponad 22 mln zgłoszeń. Oznacza to, że każdego dnia do CPR w Polsce trafiało około 60 tys. zgłoszeń.
 • W 2019 r. CPR przekazały Policji, Straży Pożarnej, dyspozytorniom medycznym i podmiotom pomocniczym informacje o ponad 6 mln zdarzeń zgłoszonych do centrów powiadamiania ratunkowego.
 • Średni czas oczekiwania na odbiór zgłoszenia alarmowego wynosi ok. 11 sekund.
 • Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zobacz także