Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej


Przedszkola tanie i bardziej dostępne oraz dotacje dla samorządów na rozwój edukacji przedszkolnej – to cel przyjętej nowelizacji. Polityka prorodzinna to jeden z priorytetów rządu na drugą kadencję. Wsparcie dla rodzin premier zapowiedział w tzw. drugim exposé. Proponowane rozwiązania są przede wszystkim korzystne dla dzieci i rodziców. Przedszkole dla malucha - to szansa na wszechstronny rozwój i wyrównanie szans edukacyjnych, dla rodziców - to możliwość szybszego powrotu do pracy i harmonijnego łączenia życia rodzinnego z zawodowym.

Rząd wiedząc, że wysoka opłata ponoszona przez rodziców może być barierą w dostępie do edukacji przedszkolnej, zdecydował, że już od 1 września 2013 r. każda dodatkowa godzina dziecka w przedszkolu (powyżej 5 bezpłatnych) będzie kosztować nie więcej niż 1 zł. To uczyni przedszkole tańszym i bardziej powszechnym.

Od 1 września 2015 r. dzieci czteroletnie, a od 1 września 2017 r. dzieci trzyletnie – będą miały zapewnione miejsca w przedszkolach. W praktyce o przygotowanie tych miejsc zadba samorząd, z kolei rodzice będą mogli z nich skorzystać, jeśli będą zainteresowani posłaniem pociechy do przedszkola.

Zdecydowano, że dotacja dla samorządów terytorialnych będzie naliczana na wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego.

Dotacja przedszkolna dla gmin za okres wrzesień – grudzień 2013 r. wyniesie 504 mln zł. W 2014 r. będzie to 1,6 mld zł. Dotacja na jedno dziecko przedszkolne (w wieku 2,5 – 6 lat) w okresie wrzesień-grudzień 2013 r. będzie wynosić 414 zł. W 2014 r. będzie to już 1242 zł na jedno dziecko (kwota roczna).

Przedszkola niepubliczne od 1 września 2015 r. będą mogły otrzymać dotację z budżetu gminy w wysokości 100 proc. kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym. Takie placówki muszą jednak dobrowolnie podporządkować się zasadom ustalonym przez gminy dla przedszkoli publicznych. Chodzi m.in. o „maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę” i takie same zasady rekrutacji. W efekcie powinna powstać kategoria przedszkoli niepublicznych, z których rodzice będą mogli korzystać na zasadach identycznych z tymi, jakie obowiązują w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

Przyjęte zmiany pozwolą osiągnąć w 2017 r. w grupie dzieci 3-letnich procentowy udział w wychowaniu przedszkolnym na poziomie 83 proc., dzieci 4-letnich – 90 proc., co oznacza, że wszystkie dzieci 3 i 4-letnie zgłoszone przez rodziców do przedszkoli zostaną objęte edukacją przedszkolną. Dzieci 5-letnie, tak jak dzisiaj, będą objęte nadal obowiązkiem edukacji przedszkolnej.

Wydatki rodziców dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5. godzin zmniejszą się w skali kraju od ok. 171 mln zł w 2013 r. do 618 mln zł w 2016 r. W kolejnych latach obciążenie gospodarstw domowych będzie mniejsze o ok. 600-700 mln zł rocznie.


Zobacz także