Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.


Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe, ma trafiać jedynie do rodzin uzyskujących roczne dochody poniżej 85 tys. zł. To realizacja postulatu zawartego w listopadowym exposé premiera Donalda Tuska.

Chodzi o to, aby dodatkową pomoc od państwa uzyskiwały rodziny najbardziej potrzebujące, czyli takie w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Kwotę tę skalkulowano dla progu podatkowego (85 tys. zł) i rodziny trzyosobowej (takie rodziny stanowią ok. 50 proc. wszystkich rodzin ubiegających się o to świadczenie). Oznacza to, że rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli złożyć oświadczenia lub zaświadczenia dokumentujące ich dochody. Obecnie becikowe (1000 zł) wypłaca się na każde dziecko niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie.

Wysokość kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymania becikowego, będzie weryfikowana co 3 lata (z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin). Oznacza to, że taka weryfikacja nastąpi w 2015 r.


Zobacz także