Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłożony przez ministra finansów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłożony przez ministra finansów


Wprowadzenie nowych rozwiązań do ustawy o PIT oznacza realizację przez rząd postulatów zgłoszonych przez premiera Donalda Tuska w listopadowym exposé.

Zaproponowano:

• zmiany zasad przyznawania ulgi na dzieci
Przyjęto założenie, że ulga na dzieci to jeden z elementów polityki prorodzinnej, który ma wspierać rodziny wielodzietne. Dlatego zaproponowano zwiększenie ulgi dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci. W rezultacie:
a) w rodzinie z trójką dzieci i więcej – bez względu na osiągnięty dochód – ulga na trzecie dziecko zostanie podwyższona o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne dziecko o 100 proc.;
b) dla rodzin wychowujących dwoje dzieci – bez względu na osiągnięty dochód – ulga pozostanie bez zmian;
c) rodzicom będącym w związku małżeńskim i osobom samotnym wychowującym jedno dziecko, których dochód roczny przekroczy 112 tys. zł – ulga nie będzie przysługiwać;
d) rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim, wychowującym jedno dziecko, których dochód roczny wyniesie ponad 56 tys. zł – ulga nie będzie przysługiwać.
Zmiana w zasadach przyznawania ulgi podatkowej na dzieci, która ma obowiązywać, od początku 2013 r., będzie miała wpływ na wysokość dochodów budżetowych dopiero w 2014 r. (rozliczenie za 2013 r. dokonywane jest do końca kwietnia 2014 roku). Z budżetu państwa w 2014 r. na ten cel zostanie przeznaczone dodatkowo ok. 3 mln zł.

• likwidację ulgi na internet
Jej celem było zrekompensowanie podatnikom wzrostu cen na usługi w sieci, spowodowanej podniesieniem VAT z 7 do 22 proc., związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Jednak w ostatnich latach usługi internetowe staniały, a liczba korzystających z sieci systematycznie rośnie. W takiej sytuacji likwidacja ulgi jest uzasadniona. Obecnie, jeśli podatnik poniesie wydatki za dostęp do Internetu, może sobie odliczyć od dochodu do 760 zł rocznie. Ulga ma być zlikwidowana z początkiem 2013 r., co będzie skutkować oszczędnościami budżetowymi w 2014 r. w wysokości 424 mln zł.

• zmiany w stosowaniu odpisu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów od umów autorskich
Ograniczony zostanie przywilej podatkowy dla umów autorskich, zawieranych np. przez: artystów, dziennikarzy, naukowców i wynalazców. Oznacza to, że odpisanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów będzie ograniczone limitem wynoszącym 42.764 zł rocznie. Na tej zmianie budżet państwa zyska w 2013 r. – 164 mln zł, a w 2014 r. – 173 mln zł.


Zobacz także