Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znowelizowane przepisy umożliwią stosowanie przejściowego wsparcia krajowego za 2013 r. Wnioski o jego przyznanie będzie można składać od 15 marca do 15 maja br. (na jednym formularzu obejmującym również inne rodzaje płatności).


Zgodnie z projektem, wsparcie będzie przyznawane rolnikom z tych sektorów, które otrzymywały za 2012 r. krajowe płatności uzupełniające, czyli producentom zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych i motylkowatych, a także roślin paszowych na trwałych użytkach zielonych, chmielu, skrobi ziemniaczanej i tytoniu. Dzięki temu utrzymana zostanie ciągłość wsparcia z budżetu krajowego sektorów, w których dotychczas stosowane były płatności krajowe.

Środki finansowe przeznaczone na przejściowe wsparcie krajowe zostaną określone w projekcie budżetu na 2014 r.

Projektowane zmiany są następstwem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 671/2012 (zmieniającego rozporządzenie nr 73/2009 w zakresie stosowania płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013).

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także