Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych

Przygotowany projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw przewiduje następujące rozwiązania.


Przesunięcie terminu wejścia w życie dwóch ustaw:

  • ustawy o dowodach osobistych - na 1 stycznia 2015 r.
  • ustawy o ewidencji ludności - na 1 stycznia 2015.

Projektowana ustawa nowelizuje ustawę o dowodach osobistych. Zmiany obejmą likwidację warstwy elektronicznej (chodzi o usunięcie wszystkich artykułów definiujących warstwę elektroniczną dowodu osobistego). Przesunięcie terminu wdrożenia dowodu elektronicznego jest zasadne ze względu na prace Komisji Europejskiej nad utworzeniem - do końca 2015 r. - jednolitego rynku cyfrowego. W jego efekcie mogą zostać wdrożone nowe instrumenty uwierzytelniające - niewykluczone jest, że będą one tańsze, prostsze i efektywniejsze niż elektroniczny dowód.

Przewidziano także nowelizację ustawy o ewidencji ludności, która zakłada zniesienie obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2016 r. oraz likwidację niektórych uciążliwych przepisów towarzyszących zameldowaniu.

Zakłada się również zmiany w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Najważniejsze z nich to:

  • uproszczenie formalności w urzędzie: wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu,
  • uproszczenie formalności w urzędzie: odstąpienie od konieczności zgłaszania przy meldunku informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego,
  • likwidacja obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
  • likwidacja obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania wymogu meldunkowego przez mieszkańców i pracowników,
  • wprowadzenie możliwości wypełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika,
  • zniesienie obowiązku meldunkowego na pobyt czasowy do 3 miesięcy Polaków, obywateli państw Unii Europejskiej i państw EFTA - stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
  • na realizację zameldowania będzie przeznaczone 30 dni, a nie jak obecnie 4; zniesione będą sankcje karne za niedopełnienie zameldowania przez obywateli polskich, obywateli państw Unii Europejskiej i państw EFTA - stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Zobacz także